Hem » RPA och processer – artikel

RPA och processer – artikel

Skrev en artikel på LinkedIn om RPA och varför det kräver processer

https://www.linkedin.com/pulse/rpa-beh%25C3%25B6ver-processer-jonas-jaani/?trackingId=jdLek9O%2Felj9Icc5gegDXQ%3D%3D