adult man with cigar smiling at camera

People don’t buy what you do

Simon Sinek:

”People don’t buy what you do; they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe”


Profilering och storytelling av det som är sant och ger värde för kund/konsument/publik är det som får bäst effekt. Det är därför vi lever för våra historier och vår erfarenhet till att skapa glädje och nytta för andra.

#people #storytelling #beginwithwhy

Rulla till toppen