Mesh for Microsoft Teams

Digital kollega, medarbetare och/eller assistent. Allt blir nu möjligt i Mesh for Microsoft Teams. Metaverse är nu ett begrepp och vi hittar nya processer för lärande, innovation och för att bibehållande personal.

#microsoftteams #MeshforMicrosoftTeams #microsoft #innovation #ignite2021

Rulla till toppen